Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Södermanland

En historisk återblick!

Viking

Fursten

Friherre, gods, Eskilstuna Slott, Sundbyholms Slott, Fiholm, Rinkesta,  Täckhammar, Stora Sundby, Familjen Klingspor,  

1856 Statistik

1905 Statistik

Med mössan i hand

Eskilstuna
Silvergruvan Vilsta

Torshälla

Flen
Åsgrufan
Båresta- och Vikguforna
Katrineholm
Stavs-Grufa
Stavs gruva
Enebygrufan
Skalunda jern-grufa i Kantorpsfältet
Elvesta-Uranusgruvan
Kantorps-Grufor
Kantorpsgruvan 

Gnesta
Skottvångsgufa
Skottvångs gruva 
Myrgruvan i Älgsjöbackfältet
Älgsjöbackens gruva
Alsgruvan/ Mälbygruvan
Nyköping  
Förola Gruva
Mariebergsgrufan
Gillinge Grufa
Långgrufan
Wreta Grufa
De Bescheska Grufan
Tunaberg,  Kobolt, landskapsmetall
Utteviksgruvan
Stora Uttervik, Mangangruva
Trosa
Vagnhärads Kalkstensbrott
Strängnäs
Bredjönäs Sjögruva
Vingåker
Askö Grufor

Östra Södermanlands Gruvförening

Järnbruk

Nyby Bruk  Torshälla sn, ca 1400

Rosenfors bruk. Skogstorps bruk, 1500-talet, lades ner 1843. Redan på 1500-talet förekom järnhantering på Bruksholmen. På 1600-talet fanns sex hammarsmedjor vid strömmen från Hyndevadsfallen ner till Skogstorp.  Från 1653 drev Christopher Nitach en hammarsmedja på nordvästra åstranden av Rosenforsfallen och 1648 innehades vad som kallas Skogstorps bruk av Henrik Lohe. Skogstorps bruk stannade i familjen Lohes ägo till 1738 då det inköptes av Conrad von Siegroth. Därmed införlivades detta med Lagersbergs ägor och bytte namn till Rosenberg. I samband med detta fick även Rosenfors sitt namn. 
Rosenfors köps 1861av Bernard och Oscar Liberg  De återupptar järnhanteringen i Skogstorp, nu i form av finsmidesmanufaktur när bröderna anlade Rosenfors manufakturverk på Bruksholmen. 1896 ombildades det till aktiebolag, B. o. O. Libergs fabriksaktiebolag. De tillverkade olika slags eggverktyg, stämjärn, huggjärn, yxor, saxar, värjor, senare även skridskor, besman och strykjärn. 1921 förvärvade Eskilstuna Jernmanufaktur AB aktiemajoriteten i företaget och stannade kvar i lokalerna fram till 1957.
 
Åkers Styckebruk, Åkers sn, Styckebruket grundades omkring 1580 av Karl IX

Nykvarns bruk, Turinge sn, Bruket uppstartat 1590 av Hans Ulfsson
Skeppsta Bruk, Gåsinge sn, ca 1590.
Nävekvarns styckebruk, Tunabergs sn, ca 1600. Den första masugnen byggdes 1623 av Hubert de Besche d.ä. och Gillis de Besche d.ä. 
Öllösa Bruk, Gryt sn, ca 1600. Bruket nedlagt år 1647
Nyköpings hammare  samt en dragsmedja, Nyköping, ca 1610 
Bränn-Ekeby, Nyköping, ca 1610

Holmens bruk Torshälla, 1630,  Jacob Persson

Björndammens masugn, Mora gruvor & masugn, Dunkers sn 1637 Björndams masugn.
anlades 1637 av H. von Föhrden och  Anders Hindersson, var en tid  styckebruk, lades ned 1702, men upptogs åter 1726 för  Stålboga bruk.

Virå bruk, Kila, sn, 1638
Högsjö bruk, Vingåkers sn, 1638
Ålberga bruk, Kila sn, 1640
Stålboga hammare, Dunkers sn, 1641
Nyhammare (Nykvarn), Dunkers sn, 1643
Länna Bruk, Länna sn, 1644. Bruket uppstartat av Henrik Lohe

Hälleforsnäs Bruk Hellefors styckebruk, bildades 1659 av vallonen Abine Noy 

Stavsjö bruk, Kila sn,(1662) 1666.  Bruket uppstartat av Gert StörningSvärta Bruk, 1646,  uppstartat av Joachim Danckwardt och Gerdt Störning.
Smedstorps stångjärnshammare upprättades år 1669 av räntmästare Börje Olofsson, Granberg.  Den fick sitt tackjärn från Hellefors Masugn.
Forssjö bruk, St. Malms sn, ca 1800

OxelösundLista över järnbruken är baserad på en avskrift ur Harmens register på Riksarkivet, gjord av Ulf Berggren 1994 med tillägg av Örjan Hedenberg. Bruken är sorterade geografiskt efter socken.


FÖRKLARINGAR:
[H]=hytta [K]=knippsmedsbruk [M]=masugn [P]=plåtbruk [S]=spikbruk blg=bergslag
Läs så här: Bruk, 1720 = bruket nämns första gången 1720
Bruk, 1718- = bruket startades 1718
Bruk, -1788 = bruket lades ned 1788


Södermanlands län

Björkvik;       Hällesjösand [K], 1680
Björkvik/Kila; Virå, 1638
Dunker;         Björndammen, 1641
                      Mora, 1633-
                      Nyhammar, 1644-
                      Stålbåga, 1641-
Eskilstuna;    Eskilstuna = Tunafors, 1636
Fors;             Rosenberg, 1763
Fors o Husby;   Skogstorp, 1627
Frustuna;      Erendal, 1766
                     Lundholm, 1679
                     Säby, 1793
Gryt;             Öllösa [M], 163(4)-
Gåsinge;       Forsbro, 1695
                     Hytte, 1612-
                     Skeppsta, 1640
Gåsinge-Dillnäs; Hulta [M], 1641
                     Krampan, 1640
                     Lövvik, 1644-
Helgona;      Harg, 1643
Husby o Fors; Skogstorp, 1627
Husby-Rekarne; Hyndevad, 1632
Härad;         Eksåg, 1698
Julita;          Julita [M], 1630
Kila;            Stavsjö, 1666
                    Ullaberg [M], 1777
                    Ålberga, 1640-
Kila/Björkvik; Virå, 1638
Lilla Malma; Smedstorp, 1669-
Lilla Mellösa; Hällefors [M], 1659-
Lunda;        Tibble [M], 1640-
Länna;        Länna, 1643
Näshulta     Hedensö = Näshulta, 1776
                   Näshulta, 1695
Råby-Rönö; Morpan, 1640
Stora Malm; Forssjö, 1683
Svärta;       Norshammar = Svärta, 1646-
                  Svärta = Norshammar [M], 1646-
Torshälla;  Holm = Torshälla, 1675-
                  Torshälla, 1675-
Tuna;         Bränn-Ekeby, 1622
                  Fada, 1627
Tunaberg;  Grishyttan, 1632-
                  Nävekvarn, 1623
Tveta;        Byringe [M], 1643
Vingåker;  Forsbro, 1736
Västra Vingåker; Billsbro, 1629
                 Högsjö, 1636-
                 Spånga, 1638
Åker;        Berg, 1644
                 Åker, 1639
Östra Vingåker; Forsa, 1657
                Krämbol, 1679
                Lillforsa, 1779

Utan församling;

Valkie [K] under Berga Säteri, (D) 1711

Utan vare sig församling eller län;

Nyköpings hammarsmedja 1602
Rosenberg, Huddunge 1713
Rudhammaren, Ekeby 1774
Spikhammaren, Valby 1674
Täkthammaren = N Hammaren, Malma fjärding 1624-
Vikhammaren, Husby 1737