Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

tisdag 18 februari 2014

Hur tänker ni nu?

Hur tänker bortgångna människor? Bild Olle Forsslund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 om en ny reviderad version av handlingsplanen "på spaning efter jämställdheten 2011-2015". I handlingsplanen finns åtta målområden som syftar till att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster till flickor och pojkar, kvinnor och män.
I handlingsplanen finns också mål för att utveckla Eskilstuna kommun till en ännu mer jämställd arbetsgivare för kvinnor och män.
"På spanning efter jämställdheten 2011-2015", innehåller förklaringar av viktiga ord och begrepp med koppling till jämställdhet. Den beskriver hur Eskilstuna kommun har arbetat med jämställdhet sedan 1970-talet och fram till idag. Det finns dessutom en faktadel som beskriver kommunens verksamheter i lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik.
Jämställdhet ska alltid belysas vid planering, utformning och uppföljning av kommunens tjänster och service. De beslut som fattas i nämnder / styrelser och i förvaltningar / bolag ska alltid vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv.
Handlingsplanens mål ska omsättas i konkreta mätbara delmål i verksamheterna och följas upp. Samtliga nämnder och styrelser i Eskilstuna Kommunkoncern ska inom sitt ansvarsområde genomföra och följa upp handlingsplanens mål.

Frågan är vad tänker de som arbetar med jämställdhet när en sådan bild som ovan används?

lördag 1 februari 2014

Fotograf Harald Bäckstrand

Fotograf Harald Bäckstrands bilder dokumenterar 40 år om Torshälla

Harald Valdemar Bäckstrand (1901-09-26-1995) startade i Ringarum som självlärd fotograf. Han kom till Torshälla 1943 och drev under några år ateljén i Ringarum parallellt. Han var Torshällas fotograf fram till 1971.  Bäckstrand har varit elev hos Lindelövs atelje i Norrköping samt genomgått kurser vid Hantverksinstitutet
i Stockholm.
Bäckstrands butik, Svarvaren 3, 1944
En permanenta utställning på Ebelingmuseet- Bäckstrands- samlingen, visar fotografen Harald Bäckstrands livsverk. Där visas bilder på allt från bröllop till industrier. Museet visar ett urval bilder samt Haralds kamerautrustning.
Bäckstrand var noga med att dokumentera årtal och platser där bilden tagits.


Byggnadsarbetare högt uppe på Torshälla kyrkas speciella kyrkotak.
Året är 1946. En gengasdriven buss stannar till vid busstationen i Torshälla, som då inrymdes i gamla stadskällaren.

Tidpunkten är 1940-talet, bilden svartvit. Fyra Torshällabor står utanför en tobaksaffär och pratar. Löpsedlarna berättar att Raoul Wallenberg har mördats. Ett tidsdokument som berättar mer än ord om hur det var förr.

Harald Bäckstrand har lämnat efter sig närmare 30000 negativ som hans familj donerat till kommunen. Villkoret för donationen har varit att ett kommundrivet museum byggs upp i Torshälla och att allmänheten ska kunna se alstren. Vem som helst ska kunna låna bilder.
Byxtorget Brogatan
Med förhoppning att samlingen blir ett fotomuseum. Det handlar om närmare ett halvt sekel i Torshälla som Harald Bäckstrand skildrat genom bilder av personer, stadsmiljöer och arbetsplatser. Mellan åren 1943 och 1971 var Bäckstrand verksam i staden. Han for runt och dokumenterade allt som hände i bygden. Många av Bäckstrands bilder har annars funnits med i lokaltidningarna då han anlitades för uppdrag av dem. För framtida historieskrivare är
Harald Bäckstrands bilder ett unikt material.

Vid fyllda 70 år slutade Harald Bäckstrand med sin fotofirma i hörnet Brogatan Eskilstunavägen. Vist är vi många som haft vägarna förbi det företaget.

Böcker med Bäckstrands bilder:

Metallarna i Torshälla : ett hundraårsminne : 1899-1999 / författare: Leif Persson ; redaktör: Roland Schultz ; [bilder: Georg Nyström och Harald Bäckstrand] ISBN 91-630-8087-7.