Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

lördag 29 oktober 2011

Eskilstunas stolta historia

En gång i tiden hade åttaklassarna ett uppdrag att lära sig något om Eskilstunas historia. En bok skrevs som tog upp vad som hänt de senaste 10.000 åren från att landet reste sig ur havet, kristnandet med Eskil och den fantastiska utvecklingen som kom med stadens industrier. En historia som verkligen idag är historia. Snart finns knappt någon industri av världsrykte kvar. Den sista stålindustrin Holmen i Torshälla med efterföljare håller på att tyna bort.
Nu ska vi vara modiga och stolta och se framåt! Fram mot vad? Utan en god kunskap om historien vart leder det då? Troligtvis blir den framtida berättelsen om Eskilstuna en fragmenterad historia som talar om olika historier om vi inte kan samla oss och göra den tidigare historien rättvisa in i framtiden.

Det räcker inte med att Eskilstuna är en växande stad med en kaxig vision som politiskt arbetar smart och hållbart och som försöker övertyga medborgarna om att utveckla den stolta Fristaden! Att överföra visionerna via några timmars studier för dagens tredjeklassare i grundskolan är helt otillräckligt.

Vi må begrunda det arbete som tidigare generationer utförde för att skapa vår moderna kommun behöver en bredare belysning och debatt!

torsdag 27 oktober 2011

Filmer Eskilstuna

Filmklipp från Eskilstuna

 
Svenska veckan 1911, ett evenemang som gjorde reklam för svenska varor, i Eskilstuna våren 1911. 


Gångtävling 1928  

   Badhuset 1933

    
VM i Skridsko 1950                                       
Jättesyjunta 1958  

         Reveljen 2010  
Carl Gustafs Stads Frivilliga Skarpskytteförenings Musikkår bildades 1861 och hade vid bildandet sin huvudsakliga uppgift att marschera i täten för skyttarna och deras familjer till skjutbanan. Det var då Reveljmarschen uppstod. Reveljmarschen lever fortfarande till glädje för alla eskilstunabor. Skyttemusikkåren som den heter i dag, går sedan 1861 den första söndagen i maj sin traditionsenliga Revelj.


söndag 16 oktober 2011

Amanda Zetherström

Carl Söderberg öppnade en storstilad rörelse i början av 1860-talet. Satsningen var troligen för stor och den gick omkull. Redan sommaren 1864 övertogs ateljén av mamsell Amanda Zetherström.
Samtidigt inflyttade Amandas Bror från Uppsala G. F. J. Zetherström. Brodern hade yrkesbeteckningen
fotograf och stannade till 1868 då han flyttade till Sydamerika.
Johanna (Jeanette) Zetterberg

Många av våra första fotografer var damer, och det vara djärvt att på ateljen ta emot främmande herrar.
Bland Mamsell Zetherströms arbeten finns en vederhäftig realism, god personinstruktion, varierande uppställningar och kompositioner på hennes bilder.

Hon har tagit bra porträtt av Direktörskan Johanna (Jeanette) Zetterberg.
Per Carl Malm

Porträttet av Per Carl Malm blir i mamsell Zetherströms tolkning bilden av en vänlig men bestämd doktor att lita på. I rapporter till Kungl. Sundhetskollegium vid 1800-talets mitt ger Malm skrämmande skildringar av livet i staden Eskilstuna " runt om garnerad med brännerier", den stora barndödligheten och annat elände. Han var omtyckt i staden när han lämnade den 1868.

Amanda Zetherström flyttade 1878 till Härnösand. 1877 stod hon ännu som aktiv fotograf i Beskows stora adresskalender för Eskilstuna. Nu hade hon en svår konkurrent i mamsell Hanna Gråberg, som under tre decennier var stadens ledande fotografist. Amanda Zetherström gav sitt bästa under 1860-talet under eskilstunafotots barndom. Hennes och Carl Söderbergs ateljevåning med de små rummen hade stor betydelse för att dokumentera stadens folk.